Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús

El Nostre Col·legi

Des de 1954 apostant per l´Educació

“El Pinar de Nuestra Señora" té com a objectiu fonamental donar una formació integral, harmònica i coherent de la personalitat dels seus alumnes, basada en l'humanisme cristià. El contingut ideològic del Centre s'inspirarà en les normes morals definides pel MAGISTERI DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA."